בית הספר הראשון בשרון לרכיבה מקצועית
                
            נהלי רישום להשתתפות במועדון רוכבי השרון  :

          *  פתיחת קבוצות פעילות מותנת במספר מינימום של נרשמים בהתאם לסוג הפעילות.
          *  הרשמה תבוצע באמצעות מילוי טופס ההרשמה.
          *  תשלום יתבצע בעת ההרשמה לכל עונת הפעילות מראש והוא כולל גם כיסוי ביטוחי (צד ג').
          * ניתן לשלם באתר האינטרנט באמצעות הוראת קבע בהעברה בנקאית,במזומן או בהמחאות חודשיות במסגרת ימי ההרשמה שיתקיימו.
          *  השתתפות בפעילות מותנת בסיום תהליך ההרשמה והסדרת מלוא התשלום.
          *  אי עמידה בתנאי התשלום תביא להפסקת ההשתתפות בפעילות.
          *  שיעור ניסיון: כל משתתף רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לפני ביצוע הרישום.
          *  במידה והמשתתף החליט להירשם, שיעור הניסיון ייחשב כשיעור הראשון.
          *  משתתף לא יוכל להיכנס לשיעור השני ללא אישור תשלום.

 
            נהלי ביטול:

           * הודעה על ביטול/פרישה מחוג תתקבלנה בכתב בלבד למנהל המועדון
            באמצעות הגשת טופס ביטול/פרישה חתום על ידי הגורם האחראי.
           * לא יתקבלו ביטולים בטלפון ו/או בהודעות למדריך.
           * יודגש כי לא יבוצע החזר בגין ביטוח.
           * פרישה במהלך החודש, לא תזכה בהחזר עבור אותו חודש.
           * עד לקבלת הודעה הנ"ל בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.
           * לא יבוצעו החזרים בשל הפסקת השתתפות בחוג בחודשים פברואר ואילך.
           * בקשות להפסקת פעילות בחוג יטופלו תוך 30 יום מיום שהוגשו לגזברות.
           * לא יוחזרו שיעורים ו/או כספים בגין היעדרות למעט היעדרות של מעל חודש עקב סיבות רפואיות בצירוף אישור רפואי חתום בלבד
            אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג.

               
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


לייבסיטי - בניית אתרים