בית הספר הראשון בשרון לרכיבה מקצועית
 

 

 

תשלומים,פרטים והרשמה
 

דרכי התקשרות להרשמה טלפונית ופרטים נוספים :

- מנהל מועדון - רונן ליפשיץ - 0524764828
- Bikes4lev@gmail.com


נוהלי הרשמה:

-הרישום מתבצע בצורה ישירה ע"י מדריך הקבוצה או 
  ישירות מול ההנהלה.
- פתיחת חוגים בישובים מותנית בהרשמה מינימום של    
  משתתפים.
- עבור המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.
- ההנהלה רשאית להפסיק פעילות שותפת של משתתף  
   אם הוא פוגע בפעילות השוטפת של החוג.
- התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין
  השתתפות חלקית במהלך החודש.


תנאי תשלום :
--התשלום באמצעות המחאות דחויות ו/או מזומן.
- המועדון אינו גובה דמי רישום !
- משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המועדון  
  רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של     
  שבעה ימים.
- בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס 
   בכתב יד ובקשה בע"פ למועדון.
- ביטול החוג ,מחוייב בתשלום מלא של אותו החודש. הנרשם 
  זכאי להשתתף עד סוף החודש.
- הגביה או הזיכוי יחושבו בהתאם.
- אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.


ביטול השתתפות :

במידה ומשתתף בחוג יבקש לבטל את פעילותו בקבוצה,
הביטול יכנס לתוקף בתחילת החודש הבא מיום ההודעה בכתב.
את ההודעה יש למסור למשרדי המועדון/לידי המדריך.
המועדון יחזיר לרוכב את יתרת הצ'קים ששילם והמצויים ברשותו,
אם נשארו כאלה, למעט הצ'ק של חודש כניסת הביטול לתוקף.
בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק עד לתאריך 31.2.17.
לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים והחזרים. לייבסיטי - בניית אתרים