top of page

לימדו לשנות את החשיבה והרגלים לאורח חיים בריא! הרצאות והדרכות שנבנו בקפידה:

1. הרצאת אורח חיים בריא.
2. הרצאת זהירות בדרכים לרוכבי אופניים.
3. הרצאת עזרה ראשונה מיוחדת לרוכבי אופניים.
4. הרצאה מנטלית לרוכבים תחרותיים.
5. הרצאת מכונאות, תיקון ותחזוקת אופניים.

 

bottom of page