מחנות אימונים

לפרטים יש לפנות למנהל התחרותי בנימין שמידט 052-685-5547